130 Glaiver S Devilli

245,00 ₺

çar adı H4CI_Y4TM4Z

Lv 130 exp 14 erkek çin çarı. FuLL STR dir. çarın tüm skilleri açık fazladanda 12 milyon civarı bitirilemez bi sp oranı var. çar dress bakanı. birçok sayıda dress leri var çarın.

çar S Grade devilli nadir çarlardan biridir. S grade çoknadir bulunur bildiğiniz gibi.

çar itemleri iyi değil çok kötüde değil. silahı 13d silah iyi değil. itemleri 11d 12d karışık. geçici itemler konulmuş üstüne. itemli densin diye bikaç item uydurmuşlar işte satarken bize.

yaklaşık 4 sayfa 14-15d stone var çarın deposunda.

çarın üzerinde ise 5 dress var biri bayan. diğerleri kendine uygun erkek dress ler. 1 adet açılmamış 28günlük toplama peti var deposunda.

28,000,000 goldu var çarın üstünde. sayfalardan çantası 3sayfalı çarlardan.artık bunlardan sürülmüyor piyasaya. STR INT +5 veren GDF si var çarın.